Cennik

CENNÍK UBYTOVANIA V HOTEL SVORADOV:

počet nocí jednolôžková izba

dvojlôžková izba

(cena za izbu)

trojlôžková izba

(cena za izbu)

1 - 5 30 € 50 € 60 €
6 - 14 25 € 40 € 45 €
15 a viac 15 € 25 € 35 €

1) Ceny sú stanovené v zmysle zákona č. 18/96 Zb. o cenách a vyhl. 87/96 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
2) V cenách nie je započítaná daň za ubytovanie na území hl.mesta SR Bratislavy, ktorá je v zmysle VZN hl.m. SR Bratislavy č. 8/2016 o dani za ubytovanie ku dňu platnosti tohto cenníka 1,70 EUR za osobu a každé prenocovanie.
3) Cena za ubytovanie (vrátane dane za ubytovanie) sa platí vopred v hotovosti na recepcii.
4) Ceny sú stanovené za osobu a izbu, vrátane DPH.